Kancelaria Rachunkowa SKRA Sp. z o.o

Jako kancelaria Rachunkowa oferujemy pełen zakres usług księgowo-podatkowych.

Nasze wybrane usługi

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:

– ewidencję przychodów,

– ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,

– rozliczanie transakcji

zagranicznych,

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W zakres prowadzenia KPiR wchodzi:

– ewidencja przychodów i kosztów,

– ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zakres prowadzenia:

– ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze),

– analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,

– sporządzanie raportów (rocznych, miesięcznych),

– ewidencje dla celów podatku VAT,