OFERTA

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:

– ewidencję przychodów,

– ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,

– rozliczanie transakcji

zagranicznych,

– sporządzanie miesięcznych oraz rocznej deklaracji właściciela,

– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

– bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W zakres prowadzenia KPiR wchodzi:

– ewidencja przychodów i kosztów,

– ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,

– rozliczanie transakcji zagranicznych,

– sporządzanie miesięcznych oraz rocznej deklaracji właściciela,

– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

– bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zakres prowadzenia:

– ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze),

– analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,

– sporządzanie raportów (rocznych, miesięcznych),

– ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,

– rozliczanie transakcji zagranicznych,

– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

– bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

KADRY I PŁACE

Oferujemy swoje usługi w zakresie:
– naliczanie wynagrodzeń,
– pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
– przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
– sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A, PIT38
– konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych,
– sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-40),
– kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej.