Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

W listopadzie 2023 r. znowelizowano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367). Nowelizacja nadała nowe brzmienie załącznikowi, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Nowelizacja przepisów wiąże się z koniecznością wypełnienia zmienionych wymogów przewidzianych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 

Pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe powinni się zapoznać ze zmienionymi wymogami, sprawdzić, kto i w jakim wymiarze używa tego rodzaju sprzętu w pracy, ustalić, jakie wyposażenie należy dokupić (niektóre elementy wyposażenia należy uzgodnić z pracownikiem), ustalić budżet, zakupić wymagany sprzęt, skorygować wewnątrzzakładowe regulacje w zakresie wyposażenia stanowisk pracy, sporządzić protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywanego wyposażenia oraz zorganizować proces wydania go pracownikom.

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w znowelizowanym rozporządzeniu. Mają zatem na to czas do 17 maja 2024 r.

Natomiast nowe miejsca pracy – tworzone po wejściu w życie nowych wymogów – należy organizować od razu z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych znowelizowanymi przepisami.

Dodajmy, że nowelizacja wprowadziła także możliwość refundowania pracownikom szkieł kontaktowych korekcyjnych. Dotychczas przepisy odnosiły się wyłącznie do refundacji okularów. Po zmianach dopuszczalne jest refundowanie obu rodzajów wydatków, tj. okularów lub szkieł kontaktowych – jeżeli konieczność ich stosowania zaleci lekarz podczas badań profilaktycznych.

Podstawa prawna § 1–3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 2023 r. poz. 2367

Źródło: https://www.inforlex.pl


  • Zastrzeżenie numeru PESEL

    17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


  • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

    Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


  • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

    Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…