Zastrzeżenie numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL

17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL. 

Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki. 

Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości, weszła w życie 22 lipca 2023 r., ale praktyczna możliwość jej stosowania pojawiła się dopiero od 17 listopada 2023 r., kiedy to zostały wdrożone stosowne rozwiązania techniczne. Minister Cyfryzacji podał taki termin w specjalnym komunikacie.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Wzory wniosków składanych w związku z zastrzeżeniem PESEL lub cofnięciem takiego zastrzeżenia zostały określone w drodze rozporządzenia. 

17 listopada 2023 r. rozpoczęto proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia danych osób fizycznych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. Instytucje finansowe, notariusze i sądy mają rozpocząć proces integracji z systemem i czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Wtedy to ustawa będzie obowiązywała w pełni, tzn. obywatele, którzy będą mieli zastrzeżony PESEL, a padną ofiarą oszustów i na skradzione im dane ktoś wyłudzi kredyt, nie będą musieli takiego kredytu spłacać. Oznacza to, że na pełną ochronę trzeba jeszcze poczekać aż proces „integracji” się zakończy. Niezależnie od przyjętych rozwiązań prawnych warto samodzielnie zadbać o ochronę swoich danych osobowych, zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych, na tyle, na ile jest to możliwe na poziomie indywidualnym.

Podstawa prawna

komunikat Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych – M.P. z 2023 r. poz. 1194 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL – Dz.U. z 2023 r. poz. 2485

Źródło: www.inforlex.pl


  • Zastrzeżenie numeru PESEL

    17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


  • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

    Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


  • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

    Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…