Dodatkowy dzień wolny w listopadzie za Święto Niepodległości

W sobotę, 11 listopada 2023 r., przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tego powodu pracodawcy, aby zapewnić pracownikom właściwą liczbę dni wolnych od pracy, powinni wyznaczyć im dzień wolny w innym terminie.

Przepisy prawa pracy nie określają, w jakich konkretnie dniach przysługuje wolne, ale dnia wolnego należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że w razie 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca musi oddać dzień wolny do końca tego miesiąca. Bez znaczenia jest, czy dzień ten zostanie udzielony przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Podstawa prawna

 • art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
 • art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Zastrzeżenie numeru PESEL

  17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


 • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

  Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


 • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

  Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…