Dodatkowy dzień wolny w listopadzie za Święto Niepodległości

W sobotę, 11 listopada 2023 r., przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tego powodu pracodawcy, aby zapewnić pracownikom właściwą liczbę dni wolnych od pracy, powinni wyznaczyć im dzień wolny w innym terminie.

Przepisy prawa pracy nie określają, w jakich konkretnie dniach przysługuje wolne, ale dnia wolnego należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że w razie 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca musi oddać dzień wolny do końca tego miesiąca. Bez znaczenia jest, czy dzień ten zostanie udzielony przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Podstawa prawna

 • art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
 • art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

  W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


 • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

  6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


 • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

  Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…