e-Doręczenia dla przedsiębiorców – przesunięcie terminu

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo.

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS. Poza firmami jednoosobowymi i spółkami adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Można założyć skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, ale dla swojej firmy należy założyć kolejną – jako przedsiębiorca. W takim przypadku nie można posługiwać się tą samą skrzynką.

Pierwotnie, poczynając od 10 grudnia 2023 r., firmy rejestrowane w KRS miały automatycznie wnioskować o adres do e-Doręczeń, a te zarejestrowane w KRS przed tym terminem miały założyć skrzynkę do e-Doręczeń najpóźniej do 10 marca 2024 r. Minister Cyfryzacji zdecydował jednak o przedłużeniu tego terminu na 31 grudnia 2023 r., co przesunęło również termin założenia skrzynki do e-Doręczeń dla podmiotów wpisanych już do KRS do 30 marca 2024 r. Minister zapowiedział, że planuje wystąpić z inicjatywą legislacyjną w celu dalszego przedłużenia terminu realizacji tego obowiązku do 1 stycznia 2025 r. Dopóki to się nie stanie, należy przyjąć, że:

 • firmy, które zarejestrują działalność po 31 grudnia 2023 r. (w KRS lub CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm;
 • firmy, które powstały przed 1 stycznia 2024 r. będą musiały założyć skrzynkę do e-doręczeń w terminie: 

– do 30 marca 2024 r. (firmy z rejestru KRS), 

– do 30 września 2026 r. (firmy z rejestru CEIDG). 

Źródło: komunikat pt. „e-Doręczenia dla przedsiębiorców” zaktualizowane na dzień 22 września 2023 r.– opubl. na www.biznes.gov.pl 

Źródło: hwww.inforlex.pl


 • Zastrzeżenie numeru PESEL

  17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


 • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

  Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


 • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

  Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…