Nowelizacja rozporządzenia JPK_VAT z deklaracją – projekt

MF przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT nazywanego rozporządzeniem w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Zmiany polegają na dostosowaniu treści tego rozporządzenia do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zmiany w rozporządzeniu obejmują przede wszystkim:

– dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),

– wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

W okresie trwania awariiKrajowego Systemu e-Faktur, jak również w okresie trwania niedostępności tego systemu i braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika – ma być stosowane oznaczenie „OFF”. Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu.

Wprowadzone też zostanie oznaczenie „BFK” dotyczące faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Projekt przewiduje również obowiązek wprowadzenia do ewidencji danych w postaci numeru identyfikującego fakturę w KSeF, jeżeli taki numer został nadany. Zmiana wynika z zasad działania tego systemu. Każda faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jest opatrzona numerem identyfikującym z tego systemu. Zamieszczenie tego numeru w ewidencji zapewnia identyfikowalność faktur z Krajowym Systemem e-Faktur.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z przygotowaniem do wdrożenia od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obowiązkowy KSeF wymaga dostosowania systemów finansowo-księgowych oraz procedur przyjętych w firmach w zakresie wystawiania, korygowania i odbioru faktur w tym systemie. Należy się do tego obowiązku przygotować, korzystając z możliwości testowania tego systemu przed jego wdrożeniem. Do 14 listopada 2023 r. będą trwały konsultacje projektu MF. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Źródło tekstu:

 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 757) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl
 • komunikat MF z 24 października 2023 r. pt. „Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją” – opubl. na www.mf.gov.pl

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Zastrzeżenie numeru PESEL

  17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


 • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

  Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


 • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

  Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…