Prawo do posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników.

Za okres zimowy w przepisach bhp uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. W tym okresie pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Prawo do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym nie jest zależne od tego, jaka jest temperatura powietrza w tym okresie. Wykonywanie obowiązków w zakresie udostępniania pracownikom posiłków profilaktycznych wiąże się z wyborem sposobu wykonania tego obowiązku i koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Informacje o przyjętym u pracodawcy sposobie wypełnienia tego obowiązku należy przekazać do biura rachunkowego w celu właściwego rozliczenia kosztów poniesionych przez pracodawcę.

Podstawa prawna § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1160

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

    W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


  • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

    6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


  • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

    Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…