Prawo do posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników.

Za okres zimowy w przepisach bhp uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. W tym okresie pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Prawo do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym nie jest zależne od tego, jaka jest temperatura powietrza w tym okresie. Wykonywanie obowiązków w zakresie udostępniania pracownikom posiłków profilaktycznych wiąże się z wyborem sposobu wykonania tego obowiązku i koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Informacje o przyjętym u pracodawcy sposobie wypełnienia tego obowiązku należy przekazać do biura rachunkowego w celu właściwego rozliczenia kosztów poniesionych przez pracodawcę.

Podstawa prawna § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1160

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Zastrzeżenie numeru PESEL

    17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


  • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

    Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


  • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

    Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…