Rekompensata dla pracowników za dodatkową godzinę pracy

Za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, która nastąpiła 29 października 2023 r., pracodawca udziela pracownikowi czasu wolnego lub wypłaca oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dotyczy to pracowników pracujących w nocy, którzy w noc „zmiany czasu” pracowali faktycznie o 1 godzinę dłużej.

Kwestia ta dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w porze nocnej. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy przekazać tę informację do biura rozliczającego płace pracowników, aby prawidłowo rozliczyło ono płace pracowników pracujących o godzinę dłużej oraz naliczyło dodatek za pracę w porze nocnej.

Podstawa prawna

 • art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
 • § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 – Dz.U. z 2022 r. poz. 539

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Zastrzeżenie numeru PESEL

  17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


 • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

  Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


 • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

  Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…