Rekompensata dla pracowników za dodatkową godzinę pracy

Za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, która nastąpiła 29 października 2023 r., pracodawca udziela pracownikowi czasu wolnego lub wypłaca oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dotyczy to pracowników pracujących w nocy, którzy w noc „zmiany czasu” pracowali faktycznie o 1 godzinę dłużej.

Kwestia ta dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w porze nocnej. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy przekazać tę informację do biura rozliczającego płace pracowników, aby prawidłowo rozliczyło ono płace pracowników pracujących o godzinę dłużej oraz naliczyło dodatek za pracę w porze nocnej.

Podstawa prawna

 • art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
 • § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 – Dz.U. z 2022 r. poz. 539

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

  W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


 • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

  6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


 • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

  Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…